Termeni și condiții

I. Prevederi de bază

 1. Termenii și condițiile generale (în continuare numai termenii și condițiile) sunt

Emise:

Chia Shake s.r.o.
ID: 08149747
cu sediul în: Svarovska 1494, Unhošť 273 51, Republica Cehă
e-mail: info@chiashake.ro
telefon: +420 739 213 838
www: chiashake.ro
(denumit în continuare vânzător)

 1. Acești termeni și condiții guvernează drepturile și obligațiile reciproce ale vânzătorului și ale persoanei fizice care încheie un contract de cumpărare în calitate de consumator, în afara afacerii sale, sau în cadrul afacerii sale (în continuare denumit cumpărător) printr-o interfață web situată pe un site web disponibil la chiashake.ro denumit în continuare magazin online).
 2. Prevederile termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de cumpărare. Un alt acord din contractul de cumpărare are prioritate față de prevederile acestor termeni și condiții.
 3. Termenii și condițiile împreună cu contractul de cumpărare sunt încheiate în limba română.

II. Informații despre bunuri și prețuri

 1. Informațiile despre bunuri, inclusiv prețul bunurilor individuale și proprietățile lor principale, sunt furnizate pentru fiecare produs în catalogul magazinului online. Prețurile mărfurilor sunt indicate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, toate taxele și costurile aferente pentru returnarea mărfurilor, dacă mărfurile nu pot fi, prin natura lor, returnate pe calea poștală obișnuită. Prețurile mărfurilor rămân valabile atâta timp cât sunt afișate în magazinul online. Această prevedere nu exclude negocierea unui contract de cumpărare în condițiile convenite individual.
 2. Prezentarea bunurilor plasate în catalogul magazinului online are caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste bunuri.
 3. Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării bunurilor sunt publicate în magazinul online. Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării bunurilor listate în magazinul online sunt valabile numai în cazul în care bunurile sunt livrate pe teritoriul României.
 4. Reducerile la prețul de achiziție a bunurilor nu pot fi combinate între ele, excepție făcând cazul în care vânzătorul convine altfel cu cumpărătorul.

III. Comanda și încheierea contractului de cumpărare

 1. Costurile suportate de cumpărător în utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) vor fi suportate chiar de cumpărător. Aceste costuri nu diferă de tariful de bază.
 2. Cumpărătorul poate comanda bunurile în următoarele feluri: prin intermediul contului de client, dacă s-a înregistrat în prealabil pe site-ul magazinului online,prin completarea formularului de comandă fără înregistrare.
 3. Când plasează o comandă, cumpărătorul, alege bunurile, numărul de bucăți, modalitatea de plată și de livrare.
 4. Înainte de a plasa comanda, cumpărătorul poate verifica și schimba datele introduse în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului apăsând pe butonul Comandă. Datele furnizate în comandă sunt, astfel, considerate corecte. Condiția pentru validitatea comenzii este completarea tuturor datelor obligatorii din formularul de comandă și confirmarea de la cumpărător că a citit acești termeni și condiții.
 5. Imediat după primirea comenzii, vânzătorul va trimite cumpărătorului o confirmare de primire a comenzii la adresa de e-mail pe care cumpărătorul a introdus-o la plasarea comenzii. Această confirmare este automată și nu este considerată un contract. Condițiile comerciale ale vânzătorului vor fi atașate confirmării. Contractul de cumpărare se încheie numai după ce comanda este acceptată de vânzător. Notificarea de primire a comenzii este livrată la adresa de e-mail a cumpărătorului. Imediat după primirea comenzii, vânzătorul va trimite cumpărătorului o confirmare de primire a comenzii la adresa de e-mail pe care cumpărătorul a introdus-o la comandă. Această confirmare este considerată drept încheierea contractului. Condițiile comerciale ale vânzătorului vor fi atașate confirmării. Contractul de cumpărare se încheie prin confirmarea comenzii de către vânzător la adresa de e-mail a cumpărătorului.
 6. În cazul în care vânzătorul nu poate îndeplini oricare dintre cerințele menționate în comandă, acesta va trimite oferta modificată la adresa de e-mail a cumpărătorului. Oferta modificată este considerată o nouă versiune a contractului de cumpărare și, în acest caz, contractul de cumpărare este încheiat prin confirmarea cumpărătorului, de a accepta această ofertă, trimisă vânzătorului la adresa sa de e-mail specificată în acești termeni și condiții.
 7. Toate comenzile primite de vânzător sunt obligatorii. Cumpărătorul poate anula comanda până în momentul în care acesta primește o notificare de primire a comenzii. Cumpărătorul poate anula comanda prin telefon, la numărul de telefon al vânzătorului sau prin e-mail, la adresa de e-mail a vânzătorului, ambele fiind specificate în acești termeni și condiții.
 8. În cazul în care există o eroare tehnică evidentă din partea vânzătorului la stabilirea prețului bunurilor în magazinul online sau în timpul comenzii, vânzătorul nu este obligat să livreze bunurile cumpărătorului pentru acest preț evident incorect, chiar și dacă cumpărătorului i s-a trimis o confirmare automată la primirea unei comenzi în conformitate cu acești termeni și condiții. Vânzătorul informează cumpărătorul despre eroare fără întârzieri nejustificate și va trimite o ofertă modificată la adresa de e-mail a cumpărătorului. Oferta modificată este considerată o nouă versiune a contractului de cumpărare și, în acest caz, contractul de cumpărare este încheiat printr-o confirmare a acceptării de către cumpărător la adresa de e-mail a vânzătorului.

IV. Cont client

 1. Pe baza înregistrării, pe care o efectuează în magazinul online, cumpărătorul își poate  accesa contul de client. Din acest cont de client, cumpărătorul poate comanda bunuri. Cumpărătorul poate comanda și bunuri fără înregistrare.
 2. Atunci când se înregistrează în contul său de client și când comandă bunuri, cumpărătorul este obligat să precizeze date corecte și adevărate. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator în cazul oricărei modificări. Datele furnizate în contul clientului și la comandarea bunurilor sunt considerate corecte de către vânzător.
 3. Accesul la contul clientului este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul său de client. Vânzătorul nu este responsabil pentru utilizarea abuzivă a contului de client, de către terți.
 4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului său de client, de către terți.
 5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator o lungă perioadă de timp sau în cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile ce decurg din contractul de cumpărare și din acești termeni și condiții.
 6. Cumpărătorul recunoaște că există posibilitatea indisponibilității contului de utilizator, în special când este necesară întreținerea echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale terților.

V. Condiții de plată și livrare a mărfurilor

 1. Cumpărătorul poate achita prețul bunurilor și costurile asociate livrării bunurilor, conform contractului de cumpărare, în următoarele moduri:
 • transfer fără numerar în contul bancar al vânzătorului 
 • plată cu cardul
 • plată în numerar în momentul livrării bunurilor,
 • în numerar sau plata cu cardul în cazul colectării personale
 1. Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului atât prețul de cumpărare cât și costurile asociate ambalării și livrării bunurilor. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costul asociat cu livrarea bunurilor.
 2. În cazul plății în numerar, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor.
 3. În cazul plății prin intermediul unui instrument de plată, cumpărătorul trebuie să urmeze instrucțiunile furnizorului de plăți electronice.
 4. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită atunci când suma este creditată în contul bancar al vânzătorului.
 5. Vânzătorul nu necesită nicio plată în avans sau altă plată similară de la cumpărător. Plata prețului de cumpărare înainte de trimiterea bunurilor nu reprezintă un depozit.
 6. Conform Legii privind înregistrarea vânzărilor, vânzătorul este obligat să elibereze o chitanță cumpărătorului. În același timp, este obligat să înregistreze veniturile primite, la administratorul fiscal online, în cazul unei defecțiuni tehnice în termen de cel mult 48 de ore.
 7. Bunurile sunt livrate cumpărătorului:
 • la adresa specificată de cumpărător în comandă.
 • prin intermediul unei scrisori de trăsură la adresa scrisorii de trăsură desemnată de cumpărător.
 1. Metoda de livrare se alege în timpul comenzii mărfurilor, după finalizarea coșului.
 2. Costurile de livrare a bunurilor, în funcție de modalitatea de trimitere și preluare a bunurilor, sunt specificate în comanda cumpărătorului și în confirmarea comenzii de către vânzător. Dacă modul de transport este convenit pe baza unei cereri speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.
 3. Dacă, conform contractului de cumpărare, vânzătorul este obligat să livreze bunurile la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia marfa la livrare. În cazul în care, din diferite motive, din partea cumpărătorului, este necesară livrarea bunurilor în mod repetat sau într-un mod diferit de cel menționat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate livrării repetate a bunurilor, respectiv, costurile asociate cu o altă metodă de livrare.
 4. La primirea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului și, în cazul unor defecte, să anunțe imediat transportatorul. Dacă cumpărătorul constată că ambalajul este deteriorat, cumpărătorul nu trebuie să preia pachetul de la transportator.
 5. Vânzătorul va emite un document fiscal – factură – către cumpărător. Documentul fiscal este trimis la adresa de e-mail a cumpărătorului.
 6. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata întregului preț de achiziție pentru bunuri, inclusiv costurile de livrare, dar mai întâi prin preluarea bunurilor. Răspunderea pentru pierderea, deteriorarea sau distrugerea accidentală a bunurilor se transferă cumpărătorului în momentul primirii bunurilor sau în momentul în care cumpărătorul era obligat să preia bunurile, dar nu a făcut acest lucru, cu încălcarea contractului de cumpărare.

VI. Retragere din contract

 1. Un cumpărător care a încheiat un contract de cumpărare în afara afacerii sale ,în calitate de consumator, are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare fără să ofere un motiv.
 2. Perioada de retragere din contract este de 14 zile:- din ziua preluării bunurilor,
  – de la data preluării ultimei livrări, dacă obiectul contractului este constituit de mai multe tipuri de bunuri sau de livrarea mai multor părți,
  – din ziua preluării primei livrări de bunuri, dacă obiectul contractului este livrarea repetată a bunurilor.
 3. Cumpărătorul nu poate, printre altele, să se retragă din contractul de cumpărare:
  • la livrarea mărfurilor într-un pachet închis, ce nu poate fi returnat din motive de protejare a sănătății sau motive igienice și al cărui ambalaj de protecție a fost rupt după livrare,
  • în alte cazuri, specificate în OUG nr. 34/2014 privind protecția consumatorului la vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pe baza unui contract încheiat la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului, conform amendamentelor.
 1. Pentru a se respecta perioada de retragere, cumpărătorul trebuie să trimită o declarație de retragere în perioada de retragere.
 2. Pentru a se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate folosi formularul de retragere din contractul furnizat de vânzător. Retragerea din contractul de cumpărare va fi trimisă de cumpărător la adresa de e-mail sau de livrare a vânzătorului specificată în acești termeni și condiții. Vânzătorul va confirma cumpărătorului primirea formularului fără întârziere.
 3. Cumpărătorul care s-a retras din contractul de cumpărare este obligat să returneze bunurile vânzătorului în 14 zile de la retragerea din contract. Cumpărătorul suportă costurile asociate returnării bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate din cauza naturii sale, prin poșta obișnuită.
 4. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract, vânzătorul îi va returna imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la retragerea din contract, toate fondurile, inclusiv costurile de livrare, pe care le-a primit de la el, în același mod. Vânzătorul va restitui cumpărătorului fondurile primite într-un alt mod numai dacă cumpărătorul este de acord și dacă nu suportă costuri suplimentare.
 5. Dacă cumpărătorul a ales o metodă de livrare a bunurilor oferite de vânzător, alta decât cea mai ieftină, vânzătorul va returna cumpărătorului costul livrării bunurilor în suma corespunzătoare celei mai ieftine metode de livrare a bunurilor oferite.
 6. Dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite, înainte ca acesta să predea bunurile sau să demonstreze că le-a trimis înapoi vânzătorului.
 7. Bunurile trebuie returnate de cumpărător vânzătorului nedeteriorate, neutilizate și necontaminate și, dacă este posibil, în ambalajul original. Vânzătorul poate declanșa în mod unilateral dreptul la despăgubire pentru daunele produse bunurilor împotriva dreptului cumpărătorului la rambursarea prețului de achiziție.
 8. Vânzătorul este îndreptățit să se retragă din contractul de cumpărare din cauza vânzării întregului stoc, a indisponibilității bunurilor sau când producătorul, importatorul sau furnizorul de bunuri a întrerupt producția sau importul de bunuri.
 9. Vânzătorul va informa imediat cumpărătorul, prin adresa de e-mail specificată în comandă și va returna toate fondurile în termen de 14 zile de la notificarea retragerii din contractul de cumpărare, inclusiv costurile de livrare primite de la acesta în baza contractului, în același mod sau în modul specificat de cumpărător.

VII. Drepturi de performanță incorectă

 1. Vânzătorul este responsabil față de cumpărător ca mărfurile să nu prezinte defecte la primire. În special, vânzătorul este responsabil față de cumpărător că, în momentul în care cumpărătorul a preluat bunurile:
 • bunurile au caracteristicile asupra cărora părțile s-au înțeles și care, în absența unui alt acord, au caracteristicile descrise sau așteptate de către cumpărător cu privire la natura bunurilor și pe baza publicității făcute de vânzător,
 • mărfurile sunt adecvate scopului declarat de vânzător, sau pentru care sunt utilizate de obicei mărfuri de acest tip,
 • mărfurile corespund calității sau designului eșantionului sau modelului convenit,
 • dacă designul sau calitatea au fost determinate în conformitate cu eșantionul sau  modelul convenit,
 • bunurile au cantitatea sau greutatea corespunzătoare și
 • bunurile îndeplinesc cerințele legale.
 1. În cazul unei erori, cumpărătorul trebuie să trimită o plângere vânzătorului și să ceară:
 • dacă este un defect care poate fi reparat:
 • eliminarea gratuită a defectelor mărfurilor,
 • înlocuirea bunurilor cu altele noi,
 • în cazul unei erori ce nu poate fi reparată:
 • reducere rezonabilă din prețul de achiziție,
 • retragerea din contract.
 1. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract:
 • dacă bunurile au un defect ce nu poate fi reparat și care previne buna folosire a mărfii,
 • dacă nu poate folosi bunurile în mod corespunzător datorită numărului mare de defecte.
 1. Vânzătorul este obligat să accepte reclamația în orice unitate în care este posibilă acceptarea reclamației sau în sediul social sau la locul de desfășurare a activității. De asemenea, consumatorul poate depune o plângere la o persoană desemnată de vânzător. Dacă reclamația consumatorului este tratată de o persoană desemnată de vânzător, aceasta poate gestiona reclamația numai prin predarea bunurilor reparate; în caz contrar, reclamația va fi transmisă vânzătorului. Vânzătorul este obligat să emită o confirmare scrisă cumpărătorului cu privire la momentul în care cumpărătorul și-a exercitat dreptul, care este conținutul reclamației și ce metodă de soluționare a reclamației necesită cumpărătorul, precum și confirmarea datei și metodei de soluționare a reclamației, inclusiv confirmarea reparării și a duratei, sau justificarea scrisă pentru respingerea reclamației.
 2. Dacă cumpărătorul depune o plângere, vânzătorul sau un angajat autorizat al acestuia sau o persoană desemnată sunt obligați să informeze consumatorul de drepturile sale ce rezultă din performanța incorectă. Pe baza deciziei consumatorului cu privire la care dintre drepturile rezultate din performanța eronată alege să le exercite, vânzătorul, sau un angajat autorizat de acesta, sau o persoană desemnată, este obligat să stabilească metoda de soluționare imediată a reclamației; în cazuri complexe nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data plângerii. În cazuri justificate, mai ales dacă este necesară evaluarea stării bunurilor, nu mai mult de 30 zile de la data depunerii reclamației. După stabilirea metodei de soluționare a reclamației, reclamația, inclusiv eliminarea erorii, trebuie soluționată imediat, în timp ce, în cazuri justificate, reclamația poate fi soluționată ulterior. Totuși, soluționarea plângerii, inclusiv eliminarea erorii, nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data depunerii plângerii. Expirarea acestei perioade în zadar este considerată o încălcare materială a contractului și cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare sau are dreptul de a schimba bunurile cu bunuri noi. Momentul reclamației este considerat a fi momentul în care, exprimarea voinței cumpărătorului (exercitarea dreptului de executare incorectă) ajunge la vânzător.
 3. Vânzătorul va informa cumpărătorul cu privire la rezultatul reclamației, în maxim 30 de zile de la data reclamației.
 4. Dreptul de îndeplinire incorectă nu aparține cumpărătorului, dacă cumpărătorul a știut dinainte că bunul este deteriorat, sau dacă cumpărătorul a produs el însuși defectul.
 5. În cazul unei reclamații justificate, cumpărătorul are dreptul la rambursarea costurilor suportate în legătură cu reclamația. Cumpărătorul poate exercita acest drept de la vânzător în termen de maxim o lună de la expirarea perioadei de garanție.
 6. Cumpărătorul poate alege metoda reclamației, dacă există mai multe opțiuni.
 7. Drepturile și obligațiile părților contractuale cu privire la garanția pentru buna funcționare a bunurilor sunt reglementate de legislația aplicabilă, în special de art. 1.716 și următoarele din Codul Civil.
 8. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru erori sunt reglementate de procedura de plângere a vânzătorului.

VIII. Livrarea

 1. Părțile contractante își pot livra reciproc corespondența scrisă prin intermediul e-mailului.
 2. Cumpărătorul va livra corespondență vânzătorului la adresa de e-mail specificată în acești termeni și condiții. Vânzătorul trimite corespondență cumpărătorului la adresa de e-mail specificată în contul său de client sau în comandă.

IX. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor

 1. Consumatorul are dreptul de a solicita despăgubiri din partea vânzătorului dacă nu este mulțumit de modul în care vânzătorul a tratat reclamația sau dacă consideră că vânzătorul i-a încălcat drepturile.
 2. Consumatorul are dreptul de a solicita inițierea soluționării extrajudiciare a conflictelor în această privință – în cazul în care vânzătorul a răspuns negativ cererii conform frazei anterioare sau nu a răspuns la aceasta în termen de 30 de zile de la data expedierii. Acest lucru nu aduce atingere capacității consumatorului de a merge în instanță.
 3. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor care decurg din contractul de cumpărare intră în competența Centrului European al Consumatorilor din România. Platforma de soluționare a litigiilor online de la http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru rezolvarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător în temeiul unui contract de cumpărare.
 4. Centrul European al Consumatorilor din România, cu sediul în  Bd. Aviatorilor 72, Sector 1,București, RO-011865 România, adresă de internet : http://www.eccromania.ro/ este un punct de contact în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului. 524/2013 din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor consumatorilor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și Directiva 2009/22 / CE (online Regulamentul de soluționare a litigiilor consumatorilor).
 5. Vânzătorul are dreptul să vândă bunuri pe baza unei licențe comerciale obținută prin înregistrarea la Registrul Comerțului. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, ANPC, supraveghează respectarea OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor.

X. Dispoziții finale

 1. Toate acordurile dintre vânzător și cumpărător sunt guvernate de legile României. Dacă relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional, părțile au convenit că relația este guvernată de legile României. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului în temeiul legislației obligatorii.
 2. În raport cu cumpărătorul, vânzătorul nu este obligat de niciun cod de conduită în conformitate cu prevederile OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.
 3. Toate drepturile asupra site-ului vânzătorului, în special drepturile de autor asupra conținutului, inclusiv aspectul paginii, fotografiile, filmele, grafica, mărcile comerciale, siglele și orice alt conținut sau elemente, aparțin vânzătorului. Este interzisă copierea, modificarea sau utilizarea în alt mod a site-ului web sau a oricărei părți a acestuia fără consimțământul vânzătorului.
 4. Vânzătorul nu este responsabil pentru erorile cauzate de intervenția terților în magazinul online sau ca urmare a utilizării sale contrare scopului său. Atunci când folosește magazinul online, cumpărătorul nu trebuie să utilizeze procese ce ar putea afecta în mod negativ funcționarea acestuia și nu trebuie să efectueze nicio activitate care să-i permită lui sau terților să intervină sau să utilizeze software-ul sau alte componente care alcătuiesc magazinul online și să folosească magazinul online, compania sau părțile acestora sau echipamentele software într-un mod contrar scopului său.
 5. Contractul de cumpărare, inclusiv condițiile comerciale, sunt arhivate de vânzător în formă electronică și nu sunt disponibile publicului.
 6. Formularea termenilor și condițiilor poate fi modificată sau completată de vânzător. Această prevedere nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.
 7. Atașat termenilor și condițiilor este un model de formular pentru retragerea din contract.

Instrucțiuni privind exercitarea dreptului de retragere al consumatorului

 1. Dreptul de retragere

Aveți dreptul să vă retrageți din acest contract fără a da un motiv în termen de 14 zile. Perioada de retragere din contract expiră după 14 zile din ziua, în cazul unui contract al cărui obiect este vânzarea de bunuri: „atunci când dumneavoastră sau un terț desemnat de dumneavoastră, cu excepția transportatorului, preluați bunurile”. Când vă exercitați dreptul de a vă retrage din contract, informați-ne despre decizia dumneavoastră de a vă retrage din acest contract printr-o declarație clară prin e-mail la info@chiashake.ro. În acest scop, puteți utiliza formularul de retragere pe care îl găsiți aici. Perioada de retragere se menține dacă trimiteți o notificare de exercitare a dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

 1. Consecințe ale retragerii

După retragerea din contract, vom rambursa toate plățile pe care le-ați făcut în legătură cu încheierea contractului, în special prețul de achiziție, inclusiv costul livrării bunurilor către dumneavoastră. Acest lucru nu se aplică costurilor suplimentare dacă ați ales o altă metodă de livrare decât cea mai ieftină metodă de livrare standard pe care o oferim. Plățile vă vor fi rambursate fără întârzieri nejustificate, nu mai târziu de 14 zile de la data primirii notificării dumneavoastră  de retragere din acest contract. Acestea vor fi plătite în același mod utilizat de dumneavoastră pentru plată, cu excepția cazului în care ați solicitat în mod explicit o altă metodă de plată, fără a percepe taxe suplimentare. Plata pentru bunurile achiziționate vă va fi rambursată numai după livrarea bunurilor returnate la adresa noastră. Trimiteți-ne mărfurile înapoi sau aduceti-le la adresa noastră Chia Shake, Zlatá 189, Zlatá – 250 83, Republica Cehă în termen de cel mult 14 zile de la data exercitării dreptului de retragere din contract. Perioada este considerată a fi respectată dacă returnați bunurile înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Costurile directe de returnare a bunurilor sunt suportate de dumneavoastră.  Sunteți responsabil pentru orice reducere a valorii mărfurilor ca urmare a manipularii acestora într-o manieră diferită de ceea necesară pentru a determina natura, proprietățile și funcționalitatea mărfurilor. Mostră din formularul pentru retragerea din contract (completați și trimiteți acest formular numai dacă doriți să vă retrageți din contract)

Către Chia Shake, Svarovska 1494, Unhošť 273 51, Republica Cehă

Prin prezenta anunț că mă retrag din contract pentru următoarele mărfuri nr.: ………………… ..

– Data comandă ………………… ..

– Numele și prenumele consumatorului ………………… ..

– Adresa consumatorului ………………… ..

– O dată …………………..